Mitä hyötyä järjestyksestä on?

04.11.2023
Tekoälyn luomus fyysikon työhuoneesta
Tekoälyn luomus fyysikon työhuoneesta

Nobel-palkittu fyysikko Albert Einstein ei järjestellyt työpöytäänsä joten mitä hyötyä järjestyksestä on?

Kerron tiivistetysti ensin mitä epäjärjestys aiheuttaa. Epäjärjestys aiheuttaa aivoillemme turhaa aistikuormitusta, jonka takia stressi saattaa kasvaa, kun huomiomme kiinnittyy helpommin epäolennaisiin asioihin, paperipinot muistuttavat tekemättömistä töistä, pelko tavaroiden kadottamisesta kasvaa ja syyllisyyden tunne omasta "laiskuudesta" kasvaa. (1.) (2.)

Järjestetyn ympäristön hyödyt:

  • Voit keskittyä paremmin suorittamaan tehtäviä ja ratkaisemaan ongelmia.
  • Löydät etsimäsi asiat nopeammin.
  • Järjestys rauhoittaa mieltä.
  • Pienentää stressiä.

Einsteinin ja muiden puolustuksena epäjärjestys voi olla luovuuden ja ideoiden polttoainetta ja johtaa täysin uusiin oivalluksiin. (3.)

Järjestyksen ja epäjärjestyksen ääripäissä näyttäisi siis olevan hyötyjä ja haittoja. Tämän pohjalta jokaisen kannattaa kuulostella omaa stressin ja suoriutumisen tasoa. Jos joudut etsimään tavaroita monta kertaa ja koet uupumisen tunteita, voi olla hyvä harkita tilan järjestämistä.

Lähteet

1. Bourg, S. 2012. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/high-octane-women/201203/why-mess-causes-stress-8-reasons-8-remedies 

2. Savikuja, T. & Puustjärvi, A. (toim.) 2022. Nepsy-opas. Tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin.

3. Vohs, K. Redden, J. & Rahinel, R. 2013. Physical Order Produces Healthy Choices, Generosity, and Conventionality, Whereas Disorder Produces Creativity.