REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Tavarankesyttäjä

www.tavarankesytys.fi

Maiju Saukkola

Sähköposti: etunimi.sukunimi@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Tavarankesyttäjän asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen ja palvelun hoitamiseen, asiakkuusmarkkinointiin, tilastointiin, palvelun kehittämistä sekä laskuttamista varten.

TIETOJEN SÄILYTYS

Asiakkaiden tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja:

etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, tietoa asiakassuhteen hoitamiseen liittyvästä yhteydenpidosta, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointi-, myynti- tai markkinatutkimustarkoituksiin lukuun ottamatta laskuttamista varten tarpeellisten tietojen luovuttamista laskutusyritys OmaPaja Oy:lle. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa, esimerkiksi asiakkaan suostumuksella kuvia tai palautetta.

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa, päivittää, tarkastella ja poistaa omia tietojaan. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.